ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/02/1983

בחירת חברים לוועדה המשותפת עם ועדת העבודה והרווחה בנושא "הגנת זכויות החולה"- על פי הצעת ח"כ י. צבן; בחירת יושב ראש לוועדת משנה לחוקי בחירות; חוק לתיקון פקודת המבחן (מס' 3), התשמ"ב-1982; צו עבירות קנס (הגינות במסחר), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים