ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/02/1983

הצעה לדון בהתבטאות היועץ המשפטי לממשלה על לחצים שהופעלו עליו בעניין ברנס, כפי שבאה לידי ביטוי בעתונים"; הצעה לתקן את החוק הקיים ולהוסיף במסגרת שיקולי היועץ המשפטי לממשלה גם מקרים מיוחדים בהם יהיה רשאי לבקש משפט חוזר; הצעה לדון בנושא השיפוט הצבאי בבתי -הדין הצבאיים (של חבר הכנסת א' קולט); הצעה להעביר את הנושא של חופש הביטוי לדיון בוועדת המשנה לחוקי יסוד - של חבר הכנסת מיכאל קליינר; קביעת חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט שישתתפו בוועדה המשותפת לעניין זכויות החולה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים