ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/01/1983

חוק העונשין (תיקון מס' 20) התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים