ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/01/1983

דיון במסקנות הוועדה בנושא: חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים