ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/11/1982

חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים