ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/11/1982

חוק יסוד: מגילת זכויות היסוד של האדם, התשמ"ב-1982-הצעת חה"כ אמנון רובינשטיין-החלטת ועדת המשנה לחוקי יסוד להגיש את החוק לקריאה ראשונה; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (שימוש בעבירות שבוצעו בלבנון ע"י מבקרים מישראל), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים