ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/11/1982

הצעה לדון בנושא של תשלומי כופר במקום העמדה למשפט (של חבר-הכנסת מ' וירשובסקי); חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) (תיקון מס' 2), התשמ"ג-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים