ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/10/1982

חוק העונשין (תיקון) (השחתת פני מקרקעין), התשמ"ב-1981-הצעת חברי הכנסת ד. מילוא ו-א. רובינשטיין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים