ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/08/1982

צו בדבר הגדלת סמכות בית משפט השלום לדון בתביעות אזרחיות על פי חוק בתי המשפט; תיקון טעות בחוק פקודת הראיות (מס' 6) התשמ"ב 1982; תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון), התשמ"ב-1981 -סיכומי ועדת המישנה תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) (תיקון), התשמ"ב-1982 -סיכומי ועדת המשנה; תקנות בית המשפט (אגרות) (תיקון), התשמ"ב-1981 -סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים