ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/07/1982

חוק בתי משפט (תיקון מס' 15), התשמ"ב-1982; חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות (הוראת שעה), התשמ"ב-1982; חוקיותן והיקף שיפוטן של תקנות שעת חירום (מעצרים בשעת חירום מיוחדת) -של חה"כ ש' אלוני; תיקון טעות בחוק העונשין (תיקון מס' 14), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים