ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/07/1982

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחילת החוק בשעת חירום), התשמ"ב-1982; חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התש"ם-1980 -גמר דיון והצבעה; חוק בתי המשפט (תיקון מס' 15), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים