ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/07/1982

הצעה להעביר לדיון בוועדת המשנה לחוקי יסוד את שאלת הצמדת הבחירות המוניציפליות לבחירות לכנסת-של חבר הכנסת א' קולס; חוק בתי המשפט (תיקון מס' 15), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים