ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/05/1982

חוק החוזים האחידים, התשמ"ב-1981; חוק מבקר המדינה (תיקון), התשמ"ב-1981; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים