ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 05/05/1982

הצעות לדון בנושאים אקטואליים שונים ולהגביר את מעורבות הוועדה בהם - של חברי-הכנסת: ח' הרצוג; ש' וייס, ש' אלוני ומ' וירשובסקי; שאלה בעניין הדיון בוועדת המשנה לחוקי יסוד - של חברת-הכנסת שולמית אלוני; הצעה לדון בדרך הפיקוח של הוועדה על בתי-המשפט וההוצאה לפועל - של חבר-הכנסת מ' וירשובסקי; הצעה לזירוז עבודת ועדת המשנה בעניין תיקונים בחוקי הבחירות - של חבר-הכנסת מ' וירשובסקי; הצעה לדון בעיון בפרוטוקול של ועדות - של חבר-הכנסת מ' וירשובסקי; הצעה לדון במעמדה של חקיקת המשנה הנדונה בוועדות הכנסת - של חבר-הכ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים