ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/03/1982

חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים