ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/03/1982

הצעות לסדר היום; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 14) (תיקון), התשמ"ב-1982; תיקון טעות בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"ב-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים