ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/02/1982

חוק החוזים האחידים, התשמ"ב-1981 - בחירת ועדת משנה; חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התש"ם-1980; חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב - 1981 - סיכומי ועדת המשנה; תיקון טעויות בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים