ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/01/1982

הצעה לקביעת פרוצדורה מיוחדת לשחרור במקרים של משפט חוזר (ענין ברנס) -סיכומי ועדת משנה; חוקי בחירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים