ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/12/1981

חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 14), התשמ"א-1981; נציגי הכנסת בוועדת המינויים לשופטים- על פי הצעה לסדר של חברת הכנסת ש. אלוני

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים