ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/12/1981

הצעה לסדר: לדון על מערכת ענישה במקרים של תקיפת עובד ציבור (של היו"ר א. קולס); חוק ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות ) (תיקון), התשמ"ב-1981- סיכומי ועדת המשנה; חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון חבל זעה, רמת הגולן, סיני ודרום סיני-שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים