ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 25/11/1981

הצעה לסדר של חבר הכנסת מ. וירשובסקי בהתבטאויות השופט לנדא בקשר לנסיונות השפעה עליו בעת שישב בדין; הצעת פרוצדורה מיוחדת לשחרור ממאסר במקרים של משפט חוזר (עניין ברנס) -סיכומי ועדת המשנה; תקנות סדר הדין הפלילי (פגישת עציר עם עו"ד) התשמ"ב-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים