ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/11/1981

בחירת יושבי-ראש ועדות המשנה של הוועדה; בחירת סגן יושב-ראש הוועדה; הצעה לדון בשביתה בבתי-המשפט - של חבר-הכנסת ע. נוף; הצעה לדון בתיקונים בנושאי בחירות של חבר-הכנסת מ. וירשובסקי; הצעה להחיל רציפות על חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 6), התש"ם-1980 של חבר-הכנסת ע. נוף; תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ותשלום שכרם) (תיקון מס' 1), התשמ"ב-1981; תקנות החברות (פירוק) (תיקון), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים