ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/05/1984

הלוואות להטבת תנאי דיור - רישום ובקרה - דו"ח שנתי 33 עמ' 757 -761; הפיקוח על מקומות רחצה - דו"ח שנתי 32 מבקר המדינה עמ' 393

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים