ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/03/1984

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח שנתי 12 של נציב תלונות הציבור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים