ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/03/1984

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 13) - הכנה לקריאה שניה ושלישית; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח מס' 33 של מבקר המדינה (חלק ב'); פיקוח במשק הדלק (משרד האנרגיה והתשתית)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים