ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/03/1984

המלצות צוות העבודה המשותף למשרד הכלכלה והתיאום הבין-משרדי ולנציבות שירות המדינה. בנושא הביקורת הפנימית במשרדי ממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים