ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/03/1984

אישור הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 1982; חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 13); סיכומיה והצעותיה של הוועדה (חלק ב') לדו"ח 33 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים