ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/01/1984

המשך הדיון במינהל הכנסות המדינה, מס מעסיקים ומערכת המיסים הכללית; העסקת מתנדבות בשירות לאומי - דו"ח שנתי 33 עמ' 189; מינויים בכירים במערכת הבריאות - דו"ח שנתי 33 עמ' 146; מערך האשפוז בירושלים - דו"ח שנתי 33 עמ' 140; סיכומים והצעות לקראת החלטות הכנסת בממצאי ביקורת המדינה: גיוס רכב וציוד במבצע שלום הגליל - דו"ח שנתי 33, עמ' 439; עידוד השקעות בתיירות - דו"ח שנתי 33 עמ' 319; רכישת מקרקעין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים