ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1983

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על עיכוב העברה ברשומות של תוצאות בחירות לרשויות המקומיות וההשלכות הנודעות לכך על המינהל התקין - הצעה לסדר היום של חה"כ דן תיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים