ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/12/1983

חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 13), התשמ"ד-1983; חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 12), התשמ"ד-1983; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח 33 של מבקר המדינה (חלק א)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים