ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/12/1983

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדו"ח מבקר המדינה 33 (חלק א')

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים