ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/12/1983

תקציב המדינה מדו"ח 33 של מבקר המדינה: שימוש בסעיף 3 לחוק התקציב, קיצוצים בתקציב, סובסידיות - המשך וסיכום הדיון בהשתתפות שר האוצר והממונה על התקציבים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים