ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/11/1983

דו"ח מעקב - ענף ביטוח שירות מילואים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים