ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/10/1983

סובסידיות עמ' 11 בדו"ח 33 מבקר המדינה; פרידה מהמנכ"ל היוצא של משרד מבקר המדינה - מר יעקב בכור; קיצוצים בתקציב, עמ' 7 בדו"ח 33 מבקר המדינה; תקציב המדינה: הגדלת ההרשאה עפ"י סעיף 3 לחוק התקציב, עמ' 4 בדו"ח 33 מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים