ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/10/1983

תשלומי סגן שר האוצר בנושא הפיקוח של אגף התקציבים על תשלומי הסובסידיות לחנוכה-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת דן תיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים