ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/08/1983

דברי פרידה ממר י. בכור, עם סיום תפקידו כמנכ"ל משרד מבקר המדינה; דו"ח מבקר המדינה מס' 33 על האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים