ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/07/1983

ביטוח שער ליצואנים דו"ח 33 עמ' 73

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים