ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/07/1983

הפיקוח על איכות מי השתיה; סיכום המלצות הוועדה; תקציר לצורך דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים