ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/07/1983

הצעה לסדר היום של ח"כ ש. אלוני: בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על הנהלים לפיהם התקבלה החלטה במשרד הפנים שלא להפעיל שעון קיץ, מהות הבדיקות שנערכו ללימוד הנושא טרם קבלת ההחלטה וההשלכות על החיסכון, פריון העבודה, בריאות הציבור וכו'; חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ג -1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים