ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/07/1983

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה על הנהלים לפיהם התקבלה החלטה במשרד הפנים שלא להפעיל שעון קיץ. מהות הבדיקות שנערכו ללימוד הנושא טרם קבלת ההחלטה וההשלכות על החיסכון. פריון העבודה. בריאות הציבור וכו' -הצעה לסדר היום של ח"כ ש. אלוני; חוק מבקר המדינה (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ג-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים