ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/05/1983

דיון באפשרות של קבלת חוות דעת ממבקר המדינה על הנהלים הקיימים במשרד התקשורת לגבי רכישת ציוד מתוחכם להתקנת מערכות תקשורת ושיקולי בחירת ספקים בהתאם לעלויות. לאיכות וכיו"ב-הצעה לסדר היום של ח"כ ד. תיכון; התקנת מרכזות טלפון ניידות - עמ' 530 בדו"ח 32 של מבקר המדינה; מניעת דליקות במתקני משרד התקשורת - עמ' 534 בדו"ח 32 של מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים