ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 11/05/1983

מס מעסיקים מחברות תעופה זרות - דו"ח המבקר מס' 32; מס מעסיקים מחברות תעופה זרות - דו"ח שנתי 32 עמ' 130

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים