ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/05/1983

קביעת ערך לצרכי מס (הקלות במס ייבוא) - דו"ח 32 של מבקר המדינה; שביתת הרופאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים