ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/03/1983

בקשת חוות דעת ממבקר המדינה (עפ"י סעיף 21) בדבר הנהלים והקריטריונים הקיימים במשרד היועץ המשפטי לממשלה בבואו לטפל בתיקי חקירה נגד נבחרי ציבור; יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי - סיכומי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים