ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/03/1983

המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית; סיכומיה והצעותיה של הוועדה לדו"ח נת"צ מס' 11

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים