ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/03/1983

המועצה המקומית יהוד; המלצות ועדת המשנה לביקורת על רשויות מקומיות; יחסי הגומלין בין השלטון המרכזי והשלטון המקומי; מועצה אזורית גדרות; שלימות תקציב המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים