ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1983

בקשה של חברי הכנסת ש. אלוני ו-א. רון לחוות דעת מבקר המדינה בעניין הלוואה לדיור שניתנה לשופט בית המשפט העליון; המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית-משרד העבודה והרווחה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים