ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/02/1983

חוק מבקר המדינה (הוראת שעה) התשמ"ג - 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים