ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/02/1983

תמיכות המוסדות להשכלה תורנית; תמיכות המוסדות על-יסודיים לבנות חרדיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים