ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 31/01/1983

סיכומיה והצעותיה של ועדת המשנה לרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים